Wanneer je niet in staat bent om zelf bij een transactie aanwezig te zijn, dan kun je bij een Surinaamse notaris een volmacht laten opmaken. Dus je kunt dan iemand anders in naam van jou laten optreden. Deze persoon moet, omdat het in jou naam handelt, rekening en verantwoording aan jou afleggen. Het is heel belangrijk om precies aan te geven wat de gevolmachtigde namens u mag doen om misverstanden te voorkomen.

Generale volmachten

Bij deze volmacht mag de gemachtigde alle handelingen namens u verrichten. Als het niet de bedoeling is om erg verstrekkend te zijn kunt u liever niet gebruik maken van deze volmacht. De gemachtigde kan alles van u verkopen of met hypotheek bezwaren.

Volmacht onroerend goed

Vooral in gevallen waarin je een onroerend heb doorverkocht en de volledige koopsom hebt ontvangen. De levering kan niet terstond plaatsvinden zoals bij grondhuur en erfpacht percelen. In dit geval kun je aan de koper een volmacht met betrekking tot het onroerend goed in kwestie geven. Door deze handeling hebt u voldaan aan uw leveringsverplichting.

Bank volmacht

Kunt u niet zelf naar de bank voor het regelen van uw bankzaken en u heeft niet bij de bank een volmacht geregeld voor zulke gevallen dan kunt u via de notaris in Suriname iemand machtigen om namens u uw zaken voor u af te handelen.

Beheers volmacht

Woont u niet in Suriname, maar u bezit onroerend goed in Suriname. Dit onroerend goed wilt u verhuren of anderszins laten beheren door iemand in Suriname dan kunt u via notarissen in Suriname de persoon machtigen om uw zaken te beheren en beheersdaden te verrichten.

Royements volmacht

Heeft een schuldeiser zijn schuld aan u afbetaald en u wilt de hypothecaire inschrijving laten doorhalen maar kunt dat niet in persoon doen. Dan kunt u via de notaris in Suriname iemand machtigen om dat voor u te doen. Dit kan middels een notariële machtiging.

Hypotheek volmacht

Deze volmacht is een notariële volmacht die u aan een gemachtigde verstrekt om onroerende goederen van u te bezwaren met hypothecaire inschrijvingen.

Schenkings volmacht

Wilt u een schenking doen en of een schenking aannemen maar u kunt niet in persoon voor de notaris in Suriname verschijnen dan kunt u een gemachtigde aanwijzen om de betreffende rechtshandelingen namens u te plegen. Een belangrijke vereiste  van deze volmacht is dat de machtiging bij notariële akte moet zijn geschied.
Wilt u iemand machtigen laat u dan door de notaris in Suriname goed voorlichten welke volmacht u het beste kunt opmaken om problemen te voorkomen.
Kom bij ons langs voor informatie inzake verschillende machtigingen. Wij adviseren u met plezier.

Verkoop volmacht

Verkoopt u uw perceel en u kunt niet persoonlijk aanwezig zijn  ten over staan van de notaris in Suriname, dan kunt u iemand machtigen om namens u de akte te tekenen, de koopsom namens u te ontvangen en kwijting te verlenen. De verkoop en overdrachtsakte namens u te tekenen.

Mocht u nog nadere vragen hebben kunt u ons uw vraag mailen.

Scroll naar top