Verstrekt u een lening of gaat u een lening bij iemand aan?

Dan kunnen de afspraken die gemaakt worden met betrekking tot de terugbetaling op twee manieren vastgelegd worden namelijk:

  • In de vorm van een onderhandse akte van geldlening;
  • In de vorm van een notariële akte van geldlening

Het voordeel voor de schuldeiser van een notariële schuldbekentenis is dat indien de schuldenaar niet voldoet aan zijn verplichtingen, de schuldeiser direct executoriaal beslag kan leggen op bezittingen van de schuldenaar. Dit in tegenstelling tot de onderhandse schuldbekentenis. Daar is eerst toestemming van de rechter nodig voor beslaglegging.

In de schuldbekentenis staat onder andere vermeld:
• Wie schuldeiser is en wie schuldenaar;
• Binnen welke termijn het geleend bedrag terug betaald moet worden;
• Tegen welke rente percentage;
• En alle andere bedingen.

Voor meer informatie met betrekking tot het opmaken van een schuldbekentenis kunt u langskomen bij ons. Wij adviseren u graag.

Mocht u nog nadere vragen hebben kunt u ons uw vraag mailen.

Stel uw vraag

Als u een antwoord op een vraag wenst, kunt u hier aangeven waarover het gaat. In veel gevallen zullen wij naar aanleiding hiervan telefonisch contact met u opnemen.

Scroll naar top