Als de vordering waarvoor hypotheek is gevestigd opeisbaar wordt en niet terugbetaald wordt, kan de hypotheekhouder gebruikmaken van zijn rechten voortvloeiende uit de hypotheekakte. Hij kan namelijk het onroerend goed krachtens artikel 1207 SBW in het openbaar verkopen en zo zijn vordering verhalen. Dit is een executieveiling. De executieveiling vindt plaats ten overstaan van de notarissen in Suriname. De notaris heeft een begeleidende rol in deze zodat alles richtig verloopt. Het is de schuldeiser die veilt.

Ook een beslaglegger, wiens beslag executoriaal is geworden kan een executie veiling houden. Hij executeert dan krachtens rechterlijk bevel.

Ook in gevallen waar erfgenamen niet met elkaar eens worden over toedeling van het onroerend goed kan krachtens rechterlijk bevel de onroerende goederen uit de nalatenschap geveild worden. Daarna zal de opbrengst verdeeld worden onder de erfgenamen aan de hand van hun aandeel. Particulieren die niet direct een koper kunnen vinden, kunnen hun perceel vrijwillig in het openbaar verkopen.

Alle informatie met betrekking tot veiling van een onroerend goed kunt u verkrijgen bij de Surinaamse notaris.

Komt u voor de nodige informatie bij ons langs. Wij als notariaat begeleiden u met plezier.

Mocht u nog nadere vragen hebben kunt u ons uw vraag mailen.

Stel uw vraag

Als u een antwoord op een vraag wenst, kunt u hier aangeven waarover het gaat. In veel gevallen zullen wij naar aanleiding hiervan telefonisch contact met u opnemen.

Scroll naar top