Gaat u in Suriname een perceel kopen met een lening, bouwen met een lening of voor een andere reden een lening aan. Daarbij zet u ter zekerheid van de terugbetaling uw perceel in als dekking. De Surinaamse notaris kan u in deze begeleiden en adviseren.

De Hypotheek is het recht dat aan de schuldeiser wordt gegeven om indien de rente of de aflossing niet wordt betaald, het onroerend goed in het openbaar zonder medewerking van de schuldenaar te kunnen verkopen. Hierdoor kan de schuldeiser zijn vordering verhalen. Door het vestigen van een hypotheek heeft de schuldeiser meer zekerheid.

Ook als u een ander een lening verstrekt, kan de Surinaamse notaris u begeleiden en adviseren met betrekking tot de leningsovereenkomst, de voorwaarden, en de bedingen waaronder u de lening kan en mag verstrekken.

De hypotheek wordt gevestigd door de inschrijving van een uittreksel (borderel) van de notariële akte in de openbare registers ten MI Gliskantoor (voorheen bekend als het hypotheekkantoor).

Komt u bij ons langs. Wij adviseren u graag met betrekking tot het vestigen van het hypotheekrecht, en de rechten en plichten die hieruit voortvloeien.

Mocht u nog nadere vragen hebben kunt u ons uw vraag mailen.

Stel uw vraag

Als u een antwoord op een vraag wenst, kunt u hier aangeven waarover het gaat. In veel gevallen zullen wij naar aanleiding hiervan telefonisch contact met u opnemen.

Scroll naar top