Bij elk overlijdens geval dient u een verklaring van erfrecht te laten opmaken van de overledene. Woonde en werkte de overledene als laatst in Suriname?

Dan kunt u langslopen bij een Surinaamse notaris voor het opmaken van een verklaring van erf recht. U moet dan met een inlichtingenstaat(in de volksmond stamboom geheten) uit de registers van het Centraal Bureau voor Burgerzaken naar de Surinaamse notaris . Die zal dan onderzoeken of door de overledene testamenten zijn opgemaakt. Aan de hand van de eventuele testamenten en de stamboom zal de notaris een verklaring van erfrecht voor u opmaken. In deze verklaring kunt u lezen:

  • Wie de overledene is;
  • Was hij/zij getrouwd;
  • Had hij kinderen;
  • Wie de erfgenamen van de overledene zijn;
  • Voor hoeveelste aandeel onverdeeld ze gerechtigd zijn;
  • Wie bevoegd is gelden en goederen te ontvangen en kwijting te verlenen voor de ontvangst.

U zult deze verklaring van erfrecht nodig hebben bij het afwikkelen van zaken die betrekking hebben op de overledene.

Banken willen graag lezen wie de bevoegde mensen zijn aan wie zij enig informatie mogen verstrekken met betrekking tot gelden van de overledene. Tevens ook alle andere instanties waar u langs gaat voor afhandeling van zaken van de overledene. Had hij gelden, u hebt de verklaring van erfrecht nodig . Had hij een auto, die u wilt verkopen of laten overschrijven, hebt u een verklaring van erfrecht nodig. Had de overledene onroerende goederen, dan is de verklaring van erfrecht een vereiste.

Mocht u nog nadere vragen hebben kunt u ons uw vraag mailen.

Als u een antwoord op een vraag wenst, kunt u hier aangeven waarover het gaat. In veel gevallen zullen wij naar aanleiding hiervan telefonisch contact met u opnemen.

Scroll naar boven
Scroll naar top