Heeft een erflater onroerende goederen in Suriname?

Zijn alle erfgenamen het erover eens hoe de nalatenschap van de overledene verdeeld moet worden, komt u gerust langs bij de Surinaamse notaris.

De notaris zal u adviseren en begeleiden in het opmaken van de akte scheiding en deling zodat de nalatenschap correct verdeeld en toe gescheiden wordt naar de wensen van de gezamenlijke erfgenamen.

Bent u van echt gescheiden maar er zijn nog onroerende goederen waarin jullie nog gezamenlijk gerechtigd zijn? Hebben beide ex-echtelieden een accoord bereikt over de verdeling van de boedel, dan kunt u bij notarissen in Suriname terecht. Die zullen u begeleiden en adviseren en de akte scheiding en deling opmaken, zodat de toedeling naar uw wens kan plaatsvinden.

Kom gerust bij ons langs voor alle informatie met betrekking tot de akte scheiding en deling. Wij begeleiden en adviseren u graag.

Mocht u nog nadere vragen hebben kunt u ons uw vraag mailen.

Als u een antwoord op een vraag wenst, kunt u hier aangeven waarover het gaat. In veel gevallen zullen wij naar aanleiding hiervan telefonisch contact met u opnemen.

Scroll naar boven
Scroll naar top